Vestland Trafikkopplæring avd. Fitjar

Vestland Trafikkopplæring avd. Fitjar

Vestland Trafikkopplæring avdeling Fitjar er ein av Teorifilm.no
sine «Anbefalte Trafikkskoler». Skulen har hovudkontor på Voss.
Som elev ved Vestland Trafikkopplæring vil du verta teken i vare
på ein god måte av hyggelige trafikklærarar med høg fagleg
kompetanse.

Skulen har kontor i Fitjarsjøen 28
Stord
Skulen tilbyr opplæring på bil (manuell og automat) og tilhengar
(B96 og BE)
Stord
Som elev i kl. B ved denne skulen, er du sikra gratis bruk av
Teorifilm.no sine undervisningsfilmar og testar så lenge du er
aktiv elev. Du vil også få 3 dagar gratis bruk av Prøve.no sine
teoritestar samt 20% rabatt på eventuelle vidare kjøp.
Ta kontakt i dag for eit uforpliktande tilbod!

Kjøreskoler

Vestland Trafikkopplæring avd. Fitjar

Vestland Trafikkopplæring avdeling Fitjar er ein av Teorifilm.no sine «Anbefalte...

Vestland Trafikkopplæring Haga

Vestland Trafikkopplæring på Voss er ein av Teorifilm.no sine «Anbefalte...

BOB Trafikkskole avd. Moss

BOB Trafikkskole i Moss er en av Teorifilm.no sine «Anbefalte...

BOB Trafikkskole avd. Fredrikstad

BOB Trafikkskole i Fredrikstad er en av Teorifilm.no sine «Anbefalte...