Vestland Trafikkopplæring Haga

Vestland Trafikkopplæring Haga

Vestland Trafikkopplæring på Voss er ein av Teorifilm.no sine
«Anbefalte Trafikkskoler» Skulen har eit avdelingskontor i Fitjar.
Som elev ved Vestland Trafikkopplæring vil du bli teken i vare på
ein god måte av hyggelige trafikklærarar med høg fagleg
kompetanse.

Skulen har kontor i Sverresplassen 6, 2. etg. inngang Mia
Konditori – Gåver
Voss, Ulvik, Aurland, Eidfjord, Vaksdal
Skolen tilbyr opplæring på bil (manuell og automat), tilhengar
(B96 og BE), moped (AM146 og AM147), alle motorsykkelklasser
(A1, A2 og A), traktor (T, T141 og T148), snøscooter (S), samt lett
lastebil (C1 og C1E) og minibuss (D1 og D1E)

Som elev i kl. B ved denne skulen, er du sikra gratis bruk av
Teorifilm.no sine undervisningsfilmar og testar så lenge du er
aktiv elev. Du vil også få 3 dagar gratis bruk av Prøve.no sine
teoritestar samt 20% rabatt på eventuelle vidare kjøp.

Ta kontakt i dag for eit uforpliktande tilbod!

Kjøreskoler

Nr.1 Trafikkskole Stathelle-Kragerø AS

Nr.1 Trafikkskole Stathelle er en av Teorifilm.no sine «Anbefalte Trafikkskoler»...

Feste Trafikkskole

Feste Trafikkskole er en av Teorifilm.no sine «Anbefalte Trafikkskoler» Skolen...

Fossedal Trafikkskule

Fossedal Trafikkskule er ein av Teorifilm.no sine «Anbefalte Trafikkskoler». Som...

Vestland Trafikkopplæring avd. Fitjar

Vestland Trafikkopplæring avdeling Fitjar er ein av Teorifilm.no sine «Anbefalte...