VILKÅR FOR BRUK

Rettigheter til og bruk av nettsiden

Nettstedet Teorifilm.no eies av organisasjonen Positiv Trafikkskole, org nr NO 989 686 410 og drives av PROTOSS AS, org nr NO 919 472 448, heretter kalt «Organisasjonene» og referert til som «vi», og er en felles portal for tilgjengeliggjøring av Organisasjonenes varer og tjenester.

Vedtagelse av vilkår
Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene som er gitt nedenfor.

Rettigheter
Organisasjonene har alle rettigheter til dette nettstedet og innholdet som publiseres her. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Rettigheter til alle produkt- og selskapsnavn, logoer og merkenavn på nettstedet eies av de virksomheter som eier nettstedet. Innholdet kan ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse. Ta i så fall kontakt.

Ansvar for innhold på nettstedet
Den enkelte organisasjon er ansvarlig for det innhold organisasjonen publiserer på nettstedet. Vi tar ikke ansvar for unøyaktigheter og utelatelser i innholdet eller for at det til enhver tid er oppdatert. Vi kan når som helst helt eller delvis endre eller fjerne innholdet.

Enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar. Organisasjonene kan ikke garantere at nettstedet ikke inneholder virus eller skadelige elementer forøvrig.

Ingen registrering ved anonymt besøk
Dersom du besøker Teorifilm.no anonymt blir det ikke registrert opplysninger om deg med mindre du selv aktivt legger inn opplysninger om deg selv. Ved besøk vil våre web-servere bare registrere IP-adressen din for å kunne telle antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og liknende. Statistikken bruker vi til å analysere bruken av nettstedet og bedre kvaliteten på innholdet.

Registrering av opplysninger om deg
I de tilfeller der du ønsker å handle i nettbutikken, vil vi be deg om å registrere e-post for å kunne gi deg nødvendig oppfølging.

Kommunikasjon med deg
Avhengig av formålet med registreringen av opplysninger om deg vil vi sende deg informasjon knyttet til dette formålet. Organisasjonene eier informasjonen som registreres via nettstedet, og ønsker å kunne sende deg for eksempel nyhetsbrev med nyheter, informasjon om endringer på nettstedet og i våre produkter, brukerundersøkelser eller andre viktige meddelelser. Dersom du ønsker å motta dette, er det nødvendig at du avgir samtykke til dette når du registrerer deg. Når du handler i nettbutikken sender vi deg dessuten en e-post med ordrebekreftelse.

Personopplysninger avgitt til Teorifilm.no
På Teorifilm.no behandler vi personopplysninger i henhold til kravene i personopplysningsloven. Personopplysninger vil først bli registrert når du sender din bestilling eller ved ditt samtykke til registrering. Når du handler i nettbutikken vil vi be om de opplysningene som er påkrevet i henhold til de krav som stilles i norsk lov og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Det registreres kun opplysninger om e-post, hva din bestilling omfatter og at du har bekreftet at du har lest og godtatt salgsbetingelsene.

Du har innsynsrett i egne personopplysninger.

Opplysninger om handel i nettbutikken, herunder personopplysninger, vil bli oppbevart i ti år i henhold til bokføringslovens krav, og e-post adresse vil inngå i vårt kunderegister.

Hvis du ønsker at personopplysninger om deg skal rettes eller slettes fra våre arkiver kan du ta kontakt for å be om retting eller sletting. Har du registrert deg som kunde i nettbutikken og ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, kan du logge deg inn på «Min konto». Noen endringer kan du foreta der og hvis det gjelder andre forhold kan du ta kontakt. Vi lagrer ikke flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig for ditt kundeforhold og vår etterlevelse av regnskapslovgivningen, og benytter ikke opplysningene til andre forhold enn å ivareta våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Når vi ber deg om å registrere personopplysninger, vil de ikke bli brukt til annet enn det du samtykker til når du registrerer opplysningene. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til (forhold knyttet til nettbutikk, innmelding, kurs, høring, nyhetsbrev m.m.), og av hvem (hvilken eller hvilke av Organisasjonene).

I den grad vi vil dele personopplysninger med andre vil dette skje innenfor lovens krav, og bare med de som utfører tjenester for oss som databehandlere, for eksempel i forbindelse med elektronisk betalingsformidling. Slik tilgang gis bare der det er nødvendig, og ikke for noe annet formål enn å gi deg den behandling som er avtalt.

Vi kan i tillegg utlevere personopplysninger dersom vi er pålagt slik utlevering med hjemmel i lov eller rettslig kjennelse.

Vi har for øvrig rett til å overføre vår kundedatabase, herunder personopplysninger, til en tredjepart som helt eller delvis overtar vår virksomhet i et oppkjøp eller en delvis overdragelse.

Lenker
Som en service til brukerne inneholder Teorifilm.no lenker til andre nettsteder som inneholder relevante kilder for opplysninger. Teorifilm.no forsøker etter beste evne å lenke til seriøse nettsteder. Teorifilm.no fraskriver seg alt ansvar for innholdet på nettsider det pekes til eller produkter og tjenester som selges der, herunder evt. brudd på personvernlovgivning eller andre brudd på norsk lov.

Cookies
Teorifilm.no benytter såkalte «cookies». En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt og nettbutikken spesielt. Du kan for eksempel ikke søke etter varer og artikler og logge deg inn, og varene vil heller ikke bli liggende i handlevognen.

Kontaktinformasjon
Vedrørende spørsmål om redaksjonelt innhold og bruk, kontakt nettstedets webredaksjon. post@teorifilm.no

Vedrørende spørsmål i tilknytning til innhold og bruk av nettbutikken samt personvern, retting og sletting av personopplysninger, kontakt PROTOSS AS, post@protoss.no.